وزارت کشور
وزارت کشور
وزارت کشور
دوشنبه 30 مرداد 1396   03:21:54
صفحه اصلی
پست الکترونیکی
نقشه سایت
شرح وظايف ** ساختار مركز
شرح وظایف و تشکیلات تفصیلی مرکز
ساختار مرکز امور اجتماعی و فرهنگی
بسته راهبردی حوزه اجتماعی در سال 1393
اخبار استانها
فراخوان رسانه ها به معرفی توانمندی های تشکل های اجتماعی به مردم
برگزاری پنجمین دوره انتخابات تعیین نماینده سازمان های مردم  نهاد در هیات نظارت استان گلستان
 نماینده تشکل های استان فارس انتخاب شد
استفاده از ظرفیت و مشارکت نخبگان برای حل مشکلات اجتماعی
کرمانشاه نیازمند یک نگاه ویژه است
تلاش جهت بالا بردن نشاط و تقویت مناسبات ارتباطی مردم
توجه جدی به کاهش آسیب های اجتماعی از رویکرد های مهم دولت تدبیر و امید است
پنجمین دوره انتخابات تعیین نماینده سازمانهای مردم نهاد  در هیات  نظارت استان مرکزی برگزار شد
پنجمین دوره انتخابات نماینده سازمان های مردم نهاد در هیات نظارت استان اصفهان برگزار شد
بيشتر
اسناد بالا دستی
قانون برنامه پنجم توسعه
سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی
سند چشم انداز بیست ساله
سیاستهای کلی جمعیت
امور اجتماعی در استانها
مشخصات مدیران استانها
لینک دفاتر امور اجتماعی استانها
انتقادات و پیشنهادات
نظر شما در ارتباط با این بخش چیست؟
   
بد
خوب
عالی


Copyright © 2010   Islamic Republic of Iran - Ministry of Interior's -  All rights reserved.