• ارسال به دوستان
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :
کد تصویری :
 
مرور اخبار استان ها
1395/10/19 يكشنبهاستاندار هرمزگان در جشنواره کارآفرینان برتر استان:
کارآفرینان نیروی محرکه توسعه اقتصادی هستند/کارآفرینی موجب بهبود کیفیت زندگی مردم می شود/مدیران از کارآفرینان حمایت کنند
نماینده عالی دولت در استان هرمزگان گفت: کارآفرینان چرخ اقتصاد صنعتی را به چرخش درمی آورند و تولید ایجاد می کنند و نیروی محرکه توسعه اقتصادی هستند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، دکتر جاسم جادری در یازدهمین جشنواره کارآفرینان برتر استان هرمزگان با اشاره به رابطه کارآفرینی با توسعه اقتصادی، عنوان کرد: کارآفرینی در بحث اقتصاد جایگاه ویژه ای دارد و فعالیت های کارآفرینانه موجب رشد اقتصادی و ایجاد محیط رقابتی می شود و به ایجاد شغل در جامعه کمک می کند.
وی ادامه داد: باید به سمت رشد و پیشرفت و ایجاد ثروت گام برداریم و کارآفرین هم به دنبال تحول در جامعه و ایجاد ثروت و رشد جامعه است.
استاندار هرمزگان افزود: کارآفرینان خطرپذیری را سرلوحه کار خود قرار می دهند و جامعه کارآفرین مدرک گرا و پشت میزنشین نیست بلکه تولیدگراست و خلق ثروت می کند و ایده های نو به جامعه ارائه می دهد.
جادری با بیان اینکه کارآفرینان مهندسان پیشرفت صنعتی محسوب می شوند، تصریح کرد: کارآفرینان چرخ اقتصاد صنعتی را به چرخش درمی آورند و تولید ایجاد می کنند و نیروی محرکه توسعه اقتصادی هستند.
وی گفت: امروز کارآفرینان در جوامع پیشرفته نقش محوری بر عهده دارند و اگر بخواهیم یک اقتصاد مطلوب داشته باشیم، وجود خلاقیت لازم است که کارآفرینان نیز با ریسک پذیری خود جامعه را متحول می کنند و عامل اشتغالزایی هستند و فناوری را منتقل و حتی بروکراسی اداری را کاهش می دهند و باعث می شوند حس رقابت در جامعه ایجاد شود.
نماینده عالی دولت در استان هرمزگان با بیان اینکه کارآفرینان به توسعه متوازن کمک می کنند، اضافه کرد: کارآفرینی موجب ارتقای کیفیت زندگی مردم می شود.
جادری با تاکید بر لزوم حمایت مدیران از کارآفرینان، اظهار داشت: مدیران باید منابع مالی را برای کارآفرینان فراهم کنند و تسریع در پرداخت تسهیلات موجب می شود کارآفرینان ایده های خود را عملیاتی کنند.
وی خاطرنشان کرد: قوانین عادلانه نیز به کارآفرینان کمک می کند و دسترسی برای تحقیق و توسعه و همچنین زیرساخت ها باید برای کارآفرینان فراهم شود.
استاندار هرمزگان با تاکید بر لزوم برداشته شدن موانع بازار از مسیر راه کارآفرینان، افزود: کارآفرینی که خطرپذیری داشته وظیفه خود را انجام داده و مدیران دولتی هم باید شرایطی فراهم کنند که کارآفرین موفق باشد.
نسخه قابل چاپ