1
1
در حاشیه نشست اکسکام در ژنو صورت گرفت؛ دیدار و گفت و گوی ذوالفقاري با كميسر عالي سازمان ملل متحد در امور پناهندگان معاون امنيتي و انتظامي وزارت کشور در حاشیه اجلاس اكسكام، با فیليپو گرندي كميسر عالي در امور پناهندگان سازمان ملل متحد ديدار و گفت و گو کرد.

به گزارش  روابط عمومي اداره كل امور اتباع و مهاجرين خارجي وزارت كشور به نقل ازپایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور؛ ذوالفقاری در اين دیدار، تنها راه حل مشكل پناهندگان و مهاجرين افغانستان را، ايجاد امنيت داخلي در افغانستان اعلام کرد و گفت: نتيجه تحقق این موضوع بازگشت و ادغام مجدد میليون ها افغانستاني پناهنده و مهاجر خواهد بود.
وی انجام سرشماري هشت و نیم میلیون نفر از افغانستانی ها را در راستاي قانونمند کردن اقامت آنان اقدامی قابل توجه دانست و تاكيد کرد كه تحريم ها خللي به خدمات رساني به پناهندگان ايجاد نخواهد كرد ولي طبيعتا كاهش سطح درآمد افغانها در كشور به دليل نوسانات قيمت ارز و كاهش قدرت خريد پناهندگان بواسطه افزايش قيمت را در برخواهد داشت.
گرندی نیز در این دیدار از ميزباني خوب دولت جمهوري اسلامي ايران در سفر خود به ایران تشكر کرد و بر اجراي پروسه قانوني كردن افغانستاني هاي بدون مدرك در ايران و ضرورت تعامل و ادامه كار از دولت افغانستان تاكيد کرد.
 وي همچنين از خدمات جمهوري اسلامي ايران به پناهندگان عليرغم تحريم هاي اعمال شده و مشكلات ناشي از آن تقدير کرد.
گرندي حضور هيات عالي رتبه ایران در اجلاس وزرا را که در بیست و هشتم مهر ماه برگزار خواهد شد، بسيار ضروري دانست و گفت: جمهوري اسلامي ايران بهترين آموزش را به پناهندگان ارائه کرده و سياست پيشرفته اي در ارائه خدمات به پناهندگان اتخاذ كرده است.
در پايان گرندي از حمايت جمهوري اسلامي ايران در پروسه تدوين پيمان جهاني پناهندگان تشكر و ابراز اميدواري کرد: با تصويب آن در مجمع عمومي سال جاري، جامعه جهاني بتواند موثرتر به چالش پناهندگي رسيدگي کند.

منو

تحت نظارت وف بومی