1
1
مسابقه «افغانستان شناسی» در خراسان رضوی برگزار می شود اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی خراسان رضوی در اطلاعیه ای از مهاجرین افغانستان دعوت کرد در مسابقه افغانستان شناسی شرکت کنند. اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی خراسان رضوی در اطلاعیه ای از مهاجرین افغانستان دعوت کرد در مسابقه افغانستان شناسی شرکت کنند.
در اطلاعیه اداره اتباع خراسان آمده است: «بدینوسیله به اطلاع دانش آموزان، دانشجویان، هنرمندان، ورزشکاران و نخبگان پناهنده می رساند در نظر است مسابقه افغانستان شناسی استانی در رشته های مختلف برگزار گردد.»
این اطلاعیه افزوده است: «متقاضیان می توانند با مراجعه به پرتال اداره کل امور اتباع وزارت کشور نسبت به ثبت نام در این مسابقات اقدام نمایند.»
 
منو

تحت نظارت وف بومی