2
2
اطلاعيه به گزارش روابط عمومي اداره كل اموراتباع و مهاجرين خارجي وزارت كشور به نقل از صداي افغان(آوا) اعلام نمود ثبت نام از زائرين افغانستاني اربعين حسيني از امروز دوشنبه آغازگرديده است.
 
منو

تحت نظارت وف بومی