مرور اخبار استان ها
پایگاه اطلاع رسانی
1395/10/19 يكشنبه
انتصابات جدید در شهرستان های استان
طی احکامی جدا گانه ای از سوی استاندار کرمان بخشداران و معاونین فرمانداری در شهرستان های مختلف مصوب شدند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، طی احکامی جداگانه آقایان مجبتی افشار به سمت معاون سیاسی و اجتماعی فرمانداری بافت، علیرضا رضائی منش سرپرست بخشداری مرکزی شهرستان فاریاب، سید مرتضی رضوی پاریزی سرپرست بخشداری گلباف و محمد سالاری به سمت بخشدار جبالبارز جنوبی منصوب شدند.