وزارت کشور
وزارت کشور
وزارت کشور
پنجشنبه 24 آبان 1397   03:19:19
صفحه اصلی
پست الکترونیکی
نقشه سایت
شرح وظايف ** ساختار مركز
شرح وظایف و تشکیلات تفصیلی مرکز
ساختار مرکز امور اجتماعی و فرهنگی
بسته راهبردی حوزه اجتماعی در سال 1393
اخبار استانها
چهارمین «جلسه كارگروه شورای سلامت و امنیت غذایی استان لرستان» در سال 1396
برگزاری برنامه های مهیج و نشاط آور برای جوانان و مردم شهر سمنان بسیار حائز اهمیت است
با حرفه آموزی، مهارت افزایی و کارآفرینی دغدغه اشتغال جوانان حل می شود
بيشتر
اخبار مرکز ومعاونتها
 هدف بازرسیهای نورورزی  افزایش رضایتمندی مردم از  نظام و جلوگیری از تضییع حقوق شهروندی است
 موانعي كه در سالهاي گذشته براي گردشگران و مسافرين وجود داشت بايد برطرف شود
سومین نشست هیات اندیشه ورز استان خراسان شمالی برگزار شد
بيشتر
اخبار ادارات
اداره امور آسیب ها و مسایل اجتماعی
  • 1395/9/6 شنبه اداره امور آسیب ها و مسایل اجتماعی
    امیر هوشنگ عندلیبیان: رییس اداره هماهنگی امور آسیب های اجتماعی محمد رضا نعیمی: کارشناس مشروبات الکی فرنوش امین: کارشناس پیگیری مصوبات و خودکشی رفیقه جعفری: کارشناس متکدیان و کودکان خیابانی مهدی مالمیر: کارشناس مهاجرت و فضای مجازی
شرح وظایف اداره امور آسیب ها و مسایل اجتماعی
پیش نویس طرح ودستورالعمل راه اندازی مجتمع فوریتهای خدمات اجتماعی شهر تهران تهیه گردید
بيشتر
متون عمومي
شرح وظایف و تشکیلات تفصیلی مرکز
ساختار مرکز امور اجتماعی و فرهنگی
بسته راهبردی حوزه اجتماعی در سال 1393
قانون برنامه پنجم توسعه
سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی
سند چشم انداز بیست ساله
سیاستهای کلی جمعیت
مشخصات مدیران استانها
لینک دفاتر امور اجتماعی استانها
بيشتر
اسناد بالا دستی
قانون برنامه پنجم توسعه
سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی
سند چشم انداز بیست ساله
سیاستهای کلی جمعیت
امور اجتماعی در استانها
مشخصات مدیران استانها
لینک دفاتر امور اجتماعی استانها
انتقادات و پیشنهادات
نظر شما در ارتباط با این بخش چیست؟
   
بد
خوب
عالی


Copyright © 2010   Islamic Republic of Iran - Ministry of Interior's -  All rights reserved.

تحت نظارت وف بومی