مصوبات شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور
بيشتر
خبرها
برگزاری اولین جلسه کارگروه امور حمل و نقل و ترافیک کمیته امنیتی و ترافیکی بزرگداشت ارتحال حضرت امام خمینی (ره)
در یکصد و بیست و هفتمین جلسه شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور صورت گرفت
چاپ کتاب
  • 1394/7/8 چهارشنبه چاپ کتاب
    کتاب مجموعه مصوبات شورای عالی ترافیک به چاپ رسید
برگزاری یکصدوبیست و یکمین جلسه شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور
تصویب نامه هیئت وزیران در خصوص اصلاح عبارتی در بند (6) ماده (13) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی
تصویب نامه هیئت وزیران در خصوص ماده (2) آیین نامه اجرایی موارد معافیت استفاده از اوراق صورت وضعیت مسافری و بارنامه
تصویب نامه هیأت وزیران مبنی بر لغو آیین نامه بهبود تردد در معابر شهری و حومه
هیأت وزیران در خصوص سامانه موقعیت یاب جغرافیایی (GPS)
تصویبنامه هیأت وزیران در خصوص اصلاح تصویب نامه شماره 179398/ت46844ک مورخ 1391/9/13 با موضوع ماده (13) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی- مصوب 1389
یکصدوهجدهمین جلسه شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور
بيشتر