اطلاعیه ها
يكشنبه 15 مهر 1397 اطلاعيه شماره 1 كميته اربعين حسيني اتباع خارجي
بسمه تعالي
اطلاعيه شماره 1 كميته اربعين حسيني اتباع خارجي
بدين وسيله به اطلاع كليه داوطلبين زيارت اربعين حسيني (ع) اتباع و مهاجرين خارجي ميرساند، ثبت نام جهت اخذ دفترچه سفر از روز يكشنبه مورخ 97/07/16 به مدت 14 روز تا تاريخ يكشنبه مورخ 29/07/ 97 در دفاتر خدمات اتباع خارجي استانداريها  آغاز مي گردد.
روابط عمومي اداره كل امور اتباع و مهاجرين خارجي وزارت كشور
منو

تحت نظارت وف بومی