اطلاعیه ها
يكشنبه 22 مهر 1397 اطلاعيه شماره 2 كميته اربعين حسيني اتباع خارجي
اطلاعيه اربعين
به گزارش روابط عمومي اداره كل امور اتباع و مهاجرين خارجي وزات كشور به اطلاع كليه مهاجرين، پناهندگان و اتباع خارجي ميرساند كه ثبت نام براي عزيمت به مراسم اربعين كماكان توسط دفاتر خدمات اتباع خارجي انجام مي شود و هزينه هاي دريافتي برابر هزينه هاي ابلاغي و از طريق سامانه سماح انجام مي پذيرد لذا اخبار منتشره مبني بر اخذ هزينه هاي مازاد و بر هزينه هاي مصوب مورد بررسي قرار گرفت و مشخص گرديد دفاتر مزبور وجهي اضافه بر مبلغ منصوب دريافت نمي كنند. 
به گزارش روابط عمومي اداره كل امور اتباع و مهاجرين خارجي وزات كشور
منو

تحت نظارت وف بومی