اخبار
1396/9/5 يكشنبه برگزاري فينال دومين دوره مسابقات فوتبال جشنواره افغانستان شناسي به گزارش روابط عمومي اداره كل امور اتباع و مهاجرين خارجي وزارت كشور 
امروز يك شنبه پنجم آذر ماه  در بازي نهايي ورزشكاران پناهنده افغانستاني تيم مهاجرين استان فارس و خراسان رضوي در برابر هم صف آرايي كردند و اين ديدار با برتري  4 بر 0  تيم مهاجرين استان فارس در مقابل خراسان رضوي به پايان رسيد و در نتيجه قهرماني مسابقات در اين دوره به تيم فارس و نائب قهرماني به تيم خراسان رضوي رسيد، اختتاميه اين دوره مسابقات در قزوين برگزار و از تيم اول و دوم تقدير بعمل آمد.
 
نسخه قابل چاپ
منو

تحت نظارت وف بومی