اخبار
1396/9/7 سه شنبه كمك يك ميليون دلاري چين به سازمان WFP به گزارش روابط عمومي اداره كل امور اتباع و مهاجرين خارجي وزارت كشور ديداري في مابين آقاي محمدي فر مدير كل امور اتباع و مهاجرين خارجي وزارت كشور ، رياست محترم WFP و سرپرست بخش اقتصادي سفارت كشور چين برگزار گرديد. در اين جلسه چك كمك نقدي به مبلغ 1 ميليون دلار جهت تهيه مواد غذايي به پناهندگان اتباع افغانستاني و عراقي ساكن مهمانشهرها به رياست محترم نمايندگي WFP در ايران تحويل گرديد.
 
نسخه قابل چاپ
منو

تحت نظارت وف بومی