اخبار
1396/9/7 سه شنبه مدیرکل امور اتباع مهاجرین خارجی خراسان رضوی :30 آذر 96 آخرین مهلت مراجعه برای دریافت کارت آمایش اتباع خارجی است مدیرکل امور اتباع مهاجرین خارجی خراسان رضوی گفت: اتباع خارجی تا 30 آذر 96 برای تمدید کارت آمایش مهلت دارند و از تاریخ یک دی 96 تمام خدمات اداری به دارندگان کارت آمایش مرحله 12 ارائه می‌شود. محمد عجمی ظهر امروز در نشست خبری اجرای طرح آمایش 12 که در اداره کل امور اتباع خارجی برگزار شد، اظهارداشت: صدور کارت آمایش مرحله 12 اتباع خارجی که کارت آمایش مرحله 11 دارند، شروع شده است و اتباع نيز تا 30 آذر 96 باید مراجعه کرده و کارت آمایش خود را تمدید کنند، از تاریخ اول دی 96 تمام خدمات اداری به دارندگان کارت آمایش مرحله 12 ارائه می‌شود.
مدیرکل امور اتباع مهاجرین خارجی خراسان رضوی در خصوص افراد مشمول دریافت کارت آمایش 12، گفت: افرادی که کارت آمایش 11 و برگه اصلاحات و تغییرات معتبر دارند، مشمول دریافت کارت آمایش هستند و افرادی که کارت آمایش 10 دارند، باید به دفتر کفالت مراجعه کنند تا به ادراه امور اتباع ارجاع داده شوند تا برگه اصلاح و تغیرات برای آنها صادر شود و حق و حقوق دولتی مرحله قبل را باید پرداخت کنند تا بتوانند کارت آمایش 12 را دریافت کنند.  
عجمی تصریح کرد: تمام تصمیماتی که برای اتباع خارجی گرفته می‌شود در کمیسیون‌های که در مرکز وزارت‌های ذی‌ربط و متولی امور اتباع خارجی است، تصویب می‌شود.

نسخه قابل چاپ
منو

تحت نظارت وف بومی