اخبار
1396/10/16 شنبه مدیرکل اتباع سازمان تامین اجتماعی خبر داد: بیمه شدن اتباع خارجی با تمدید پروانه کار آنان امکان پذیر است مدیرکل اتباع سازمان تأمین اجتماعی گفت: به استناد ماده ۵ قانون تأمین اجتماعی، اتباع خارجی که در ایران اشتغال به کار دارند، تابع مقررات قانون تأمین اجتماعی خواهند بود و پروانه کار آنان تمدید شده است. مدیرکل اتباع سازمان تأمین اجتماعی گفت: به استناد ماده ۵ قانون تأمین اجتماعی، اتباع خارجی که در ایران اشتغال به کار دارند، تابع مقررات قانون تأمین اجتماعی خواهند بود و پروانه کار آنان تمدید شده است.
حسین جودکی اظهار داشت: اتباع خارجی به منظور بهره‌مندی از مزایای قانون تأمین اجتماعی، باید با مراجعه به مراکز معرفی شده از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نسبت به تمدید یا تجدید پروانه کار خود اقدام نمایند.
وی افزود: آن دسته از اتباع خارجی که در مهلت مقرر نسبت به دریافت، تمدید و یا تجدید پروانه‌ کار خود اقدام نکنند، دریافت لیست و حق بیمه مربوطه و همچنین تمدید اعتبار دفترچه درمانی آنان امکان‌پذیر نخواهد بود.
 
نسخه قابل چاپ
منو

تحت نظارت وف بومی