پنجشنبه 27 دي 1397  
 
Thursday, January 17, 2019  
 
الخميس, جمادى الأولى 11, 1440  
 
banner banner banner
آیکون منو
دیدگاه
1396/10/24 يكشنبه
گزارش وزارت کشور از اجرای منشور حقوق شهروندی
دریچه: پس از صدور و ابلاغ «منشورحقوق شهروندی» ازسوی ریاست محترم جمهوری در سال 1395 که به مثابه راهبرد ها وخط مشی های دولت تدبیر و امید بمنظور رعایت وپیشبرد حقوق اساسی ملت ایران محسوب می گردد، وزارت کشور نیز خود را به صورت عام وخاص، مخاطب مفاد ومحتوای آن دانسته و در این راستاکوشیده است که در سطوح مختلف، مسئولیت های مستقیم و غیرمستقیم خود را ایفاء نماید. از همین رو مجموعه وزارت کشور اقدامات گسترده ای را در راستای تحقق تعدادی از بندهای مصرح درفصل های منشور، از جمله؛ حق کرامت و برابری انسانها، حق مشارکت درتعیین سرنوشت حق اداره‌ی شایسته وحسن تدبیر حق آزادی اندیشه و بیان حق دسترسی به اطلاعات حق حریم خصوصی حق تشکل،تجمع و راهپیمایی حق تابعیت، اقامت وآزادی رفت وآمد حق رفاه وتامین اجتماعی حق دسترسی ومشارکت فرهنگی حق صلح، امنیت واقتدار ملی معمول داشته است که اهم آن به شرح ذیل ارائه می شود؛
123>>>
نشانی   :   تهران  -  خیابان شهید دکتر حسین فاطمی - قبل از میدان جهاد
کدپستی 1414776145    -     تلفن‌خانه   :   84861
info@moi.ir

تحت نظارت وف بومی