• ارسال به دوستان
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :
کد تصویری :
 
.
 

بازدید استاندار خراسان رضوی از پروژه های گاز حاشیه شهر مشهد

دانلود فیلم : بازدید استاندار خراسان رضوی از پروژه های گاز حاشیه شهر مشهد

بازدید استاندار خراسان رضوی از پروژه های گاز حاشیه شهر مشهد

دانلود فیلم : بازدید استاندار خراسان رضوی از پروژه های گاز حاشیه شهر مشهد