1396/1/23 چهارشنبه
علم و تحقیق کلید قطعی پیشرفت کشور است. مقام معظم رهبری (مدظله العالی)