1396/2/2 شنبه
امیر المومنین (ع): دنیا طلاق داده انسان های زیرک است.