1396/4/3 شنبه
ان شاالله تا 25 سال آینده چیزی به نام رژیم صهیونیستی وجود نخواهد داشت . امام خامنه ای