1396/6/1 چهارشنبه
سالروز فرخنده ازدواج مولی الموحدین امیرالمومنین علی (ع) و بانوی دوعالم حضرت زهرا (س) بر تمام عاشقان ولایت مبارک باد