صفحه اصلي
اخبار موسسه
اخبار مهم
اسلایدر
اطلاعیه ها و بخش نامه ها
بنر
پخش غيرزنده ویدئو
پیوندهای چپ
پیوندهای راست
تصوير ها
رويدادها
مصاحبه و گزارش
منو
همایش ها و نمایشگاه ها
ورود
1396/11/21 شنبه
اولین نشت تدوین رشته های مراکز تابعه در تاریخ 15/11/96 برگزار گردید

اولین نشست تدوین رشته های جدید مراکز تابعه در تاریخ 15/11/1396 در محل موسسه برگزار گردید و در پایان نشست اهم انتظارات ریاست موسسه به شرح ذیل تبیین گردید :
اولین نشست تدوین رشته های جدید مراکز تابعه در تاریخ 15/11/1396 در موسسه برگزار و در پایان، اهم انتظارات ریاست موسسه به شرح ذیل تبیین گردید :
بی تردید تحقق اهداف موسسه در راستای اشتغالزایی و کارآفرینی نیازمند برنامه ریزی در امر آموزش و تربیت نیروهای توانمند ، کارآمد و ماهر، بر اساس دوره های آموزشی به ویژه کوتاه مدت مبتنی بر نیاز سنجی محلی و منطقه ای می باشد . ضمن اینکه با توجه به ظرفیت های بالقوه ناشی  از تفاوت های جغرافیایی کشور، شناخت، بهره مندی و بالفعل نمودن این ظرفیت ها جهت شکوفایی استعدادها، نوآوری و بروز خلاقیت های فرزندان عزیز این مرز و بوم از اهم مواردی است که انتظار دارد در جهت نیل به آن تلاش و کوشش نمائید.

عكس هاي مرتبط :


تحت نظارت وف بومی