1394/11/19 دوشنبه
ماموریت گرا کردن رشته ها و آموزش ها از برنامه های افق 1404است


رئیس موسسه علمی کاربردی وزارت کشور:
ماموریت گرا کردن رشته ها و آموزش ها از برنامه های افق 1404است
 به گزارش روابط عمومی موسسه آموزش عالی علمی، کاربردی مدیریت شهری و روستایی وزارت کشور  دکتر مردانی گفت: در افق 1404 بر اساس نقشه جامع علمی کشور، سیاست های کلان علم و فناوری و ابلاغ رهبر معظم انقلاب در برنامه ششم مبنی بر افزایش سهم آموزش های مهارتی، در تلاشیم که رشته ها و آموزش ها ماموریت گرا شوند.
 دکتر محمدرضا مردانی چهارشنبه در چهارمین نشست هم اندیشی روسای مراکز تابع موسسه آموزشی عالی علمی، کاربردی مدیریت شهری و روستایی وزارت کشور اظهار کرد: ماموریت گرا بودن به این معنا است که در راستای توانمندسازی کارکنان وزارت کشور، استانداری ها، فرمانداری ها، بخشداری ها، دهیاری ها و شهرداری ها، آموزش های متناسبی ارائه کرده و با توجه به رشد فناوری، توسعه حوزه علم و تغییر ماهیت مشاغل، آموزش های قبلی را به روز کنیم.
وی افزود: باید نیروها را براساس مقتضیات سازمان های موجود آموزش بدهیم تا از توانمندی های لازم برای انجام مشاغل برخوردار باشند.
 دکتر مردانی در خصوص برنامه های در دستور کار موسسه گفت: مهارت محوری از مهمترین برنامه ها است بنابراین پرهیز از مباحث نظری، حرکت به سمت مباحث کاربردی و افزایش سهم دروس حوزه مهارتی در دستور کار قرار دارد.
رئیس موسسه آموزش عالی علمی کاربردی مدیریت شهری و روستایی وزارت کشور تصریح کرد: در مراکز علمی ، کاربردی وابسته به وزارت کشور این جهت گیری از سال گذشته آغاز شده و رشته های جدید مبتنی بر نیاز وزارت کشور و سازمان های ذیربط در حال تعریف است.
وی ادامه داد: جلسات کمیسیون ها نیز بر این اساس است که در مهرماه آینده چند رشته جدید مبتنی بر نیاز سیستم وزارت کشور تعریف کنیم و آنها مبنای آموزش های ما باشند.
مردانی از دیگر برنامه ها به آموزش ضمن خدمت کارکنان اشاره کرد و گفت: براساس تصمیم هیات امنا و ابلاغ وزیر کشور، تمامی آموزش های ضمن خدمت و کوتاه مدت کارکنان توسط مراکز علمی کاربردی موسسه انجام شود.
رئیس موسسه آموزش عالی علمی کاربردی مدیریت شهری و روستایی وزارت کشور اظهار کرد: این موضوع قدم بزرگی برای این است که کیفیت آموزش ها مبتنی بر نیازها و تطبیق آنها با شرایط حاضر باشد و نظارت بر آموزش ها برای اثر گذاری آنها صورت گیرد.
وی ادامه داد: چهارمین نشست هم اندیشی سراسری روسای مراکز تابع موسسه آموزش عالی علمی کاربردی مدیریت شهری و روستایی وزارت کشور با حضور 70 مرکز به میزبانی مرکز علمی کاربردی شهرداری اهواز در روزهای 14 و 15 بهمن در مجتمع فرهنگی فجر اهواز ادامه دارد.
مردانی اضافه کرد: در این نشست، اولویت ها و رویکردهای آتی موسسه و 70 مرکز تابع و چالش های پیش روی موسسه مورد بررسی قرار می گیرد.
رئیس موسسه آموزش عالی علمی کاربردی مدیریت شهری و روستایی وزارت کشور ادامه داد: موضوع ها به صورت تخصصی در قالب هفت کارگروه بررسی شده و مباحث کارگروه ها در سه کمیته ارزیابی شده و بعد از جمع بندی نهایی گزارش هر کارگروه ارائه و به تصویب می رسد.
وی در خصوص اهداف نشست اظهار کرد: بررسی چالش ها، نقاط قوت و ضعف، فرصت ها و تهدیدها در حوزه آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، دانشجویی و توسعه مجموعه و ارائه راهبرد از جمله این اهداف است.


نسخه قابل چاپ