صفحه اصلي
اخبار موسسه
اخبار مهم
اسلایدر
اطلاعیه ها و بخش نامه ها
بنر
پخش غيرزنده ویدئو
پیوندهای چپ
پیوندهای راست
تصوير ها
رويدادها
مصاحبه و گزارش
منو
همایش ها و نمایشگاه ها
ورود
1395/12/17 سه شنبه
سومین جلسه عادی هیات امنای موسسه علمی کاربردی مدیریت شهری و روستایی وزارت کشور در روز یکشنبه مورخ 15/12/95 با حضور مقام عالی وزارت و رئیس هیات امنا جناب آقای دکتر رحمانی فضلی برگزار گردید
سومین جلسه عادی هیات امنای موسسه علمی کاربردی مدیریت شهری و روستایی وزارت کشور در روز یکشنبه مورخ 15/12/95 با حضور مقام عالی وزارت و رئیس هیات امنا جناب آقای دکتر رحمانی فضلی برگزار گردید

سومین جلسه عادی هیات امنای موسسه علمی کاربردی مدیریت شهری و روستایی وزارت کشور در روز یکشنبه مورخ 15/12/95 با حضور مقام عالی وزارت و رئیس هیات امنا جناب آقای دکتر رحمانی فضلی و سایر اعضاو نمایندگان وزارت علوم تحقیقات و فناوری و دانشگاه جامع علمی کاربردی کشور در سالن جلسات دفتر وزارتی تشکیل گردید
سومین جلسه عادی هیات امنای موسسه علمی کاربردی مدیریت شهری و روستایی وزارت کشور در روز یکشنبه مورخ 15/12/95 با حضور مقام عالی وزارت و رئیس هیات امنا جناب آقای دکتر رحمانی فضلی و سایر اعضاو نمایندگان وزارت علوم تحقیقات و فناوری و دانشگاه جامع علمی کاربردی کشور در سالن جلسات دفتر وزارتی تشکیل گردید، در این جلسه گزارش مبسوطی از عملکرد موسسه و مراکز تابعه توسط رئیس موسسه و دبیر هیات امنا ارائه گردید، سپس ده دستور پیشنهادی موسسه به اتفاق آراء تصویب گردید، در ادامه جناب آقای دکتر عبدالرضا رحمانی فضلی ضمن قدردانی از تلاش ها و اقدامات صورت گرفته از سوی مدیران و کارکنان موسسه و مراکز تابعه، بر توانمندسازی نیروی انسانی وزارت کشور و سازمان های وابسته از طریق برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت ماموریت گرا و مهارت محور تاکید نمودند، وی همچنین نقش و اهمیت موسسه را در ارتقا دانش، مهارت و توانمند سازی کارکنان دستگاه متبوع یادآور شده و بر حل و فصل مشکلات و موانع نگرشی، ساختاری، نیروی انسانی و پشتیبانی موسسه با همکاری معاونت ها و سازمان های تابعه وزارت تاکید کردند. روابط عمومی موسسه علمی کاربردی مدیریت شهری و رووستایی وزارت کشور

نسخه قابل چاپ

تحت نظارت وف بومی